Tłumaczenia pisemne na język polski
4000(49,20 brutto)
 • 1 strona tłumaczenia zwykłego = 1600 znaków ze spacjami
 • 1 strona tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków ze spacjami
 • Dodatkowy egzemplarz zamówiony z tłumaczeniem = +20% ceny
 • Odpis tłumaczenia = 50% ceny
 • Każda rozpoczęta strona liczy się jako pełna
 • Zlecenie ekspresowe - +50% ceny
 
 Ekspres - powyżej 8 stron dziennie/zlecenie poniżej 24 godzin przed terminem realizacji
 
Tłumaczenia ustne
od 15000(184,50 brutto)
 • Cena za 1 godzinę tłumaczenia konsekutywnego
 • Cena podlega każdorazowemu ustaleniu
 • W przypadku tłumaczeń poza Łodzią doliczany jest koszt dojazdu
 • Każda rozpoczęta godzina liczy się jako pełna.
 • Zlecenie ekspresowe - +50% ceny
 • Ekspres - zlecenie poniżej 24 godzin przed terminem realizacji
Tłumaczenia pisemne na język angielski
5000(61,50 brutto)
 •  1 strona tłumaczenia zwykłego = 1600 znaków ze spacjami
 • 1 strona tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków ze spacjami
 • Dodatkowy egzemplarz zamówiony z tłumaczeniem = +20% ceny
 • Odpis tłumaczenia = 50% ceny
 • Każda rozpoczęta strona liczy się jako pełna
 • Zlecenie ekspresowe - +50% ceny
 Ekspres - powyżej 8 stron dziennie/zlecenie poniżej 24 godzin przed terminem realizacji
 
 
Copyright ©2017 INTERLINGUA PIOTR PIWOŃSKI, All Rights Reserved. 
Liczba odwiedzin: 1474